Äriseadustiku muudatused 2023 aastal.

Äriseadustiku muudatused toimuvad kolmes etapis: 2023 aasta veebruaris ja septembris. Osa muudatusi on samuti 2024 aastal. Uue regulatsiooniga võib registripidaja trahvida andmete esitamata jätmise korral või valeandmete esitamise korral.

Kaotatakse minimaalne osaühingu osakapitali nõue. Seoses sellega saab osaühingut asutada ka ühesendise osakapitaliga.

Septembrist hakkab äriregister pidama osanike nimekirja, mis tähendab, et andmed saavad kande staatuse.

Majandusaasta aruande esitamata jätmine. Suureks probleemiks on esitamata aruanded, seega on seadusandja seisukohal, et edaspidi saab trahvi määrata ilma hoiatusmäärust tegemata. Kui juriidiline isik ei esita ka siis aruanded ära, siis kolme kuu möödumisel võib teatud eeldustel kustutada registrist juriidiline isik.

Jaanuaris 2024 saab avaneb broneerimis võimalus äriühingutele. Näiteks ärinime broneerimine võimalus kuni kuus kuud ette või ühinemise, jagunemise tehingutega seotud muudatuste aja broneerimine.

Muud olulised muudatused. Seadusega jäetakse välja nõue, et osaühingu netovara peab olema sama suur, kui seaduses sätestatud minimaalne osaühingu osakapitali suurus.

ariseadustiku-muudatused-2023-aastal

Esimesed muudatuse puudutavad meid juba 2023 veebruaris ning peame oema valmis järgima neid. Äriseadustikust saab põhjaliku õigusliku teave. Allolev link on äriseadustiku redaktsioonile: https://www.riigiteataja.ee/akt/123122022033