Hinnad

Hinnad alates 01.01.2024

Raamatupidamise baashinnad:

 • kuni 25      dokumenti  45  €
 • 26 – 50     dokumenti  65 €
 • 51 – 100    dokumenti  95 €
 • 101 – 150  dokumenti  145 €
 • 151 – 200  dokumenti  190 €

Pangakanded  ja teised kanded 0.50 eur/kanne.

Minimaalne teenuse hind on 45.- eurot/kuus.

Üle 200 dokumendi kehtib kokkuleppehind.

Raamatupidamisteenuse baashind sisaldab:

 • algdokumentide sisestamine;
 • dokumentide säilitamine;
 • ostu- ja müügireskontro;
 • sularaha arvestus (kassa sisse-välja);
 • arveldused aruandvate isikutega;
 • põhivara arvestus kuni 5 ühikut;
 • kliendi nõustamist ja konsultatsiooni kuni tund aega (meili või telefoni teel).

Lisateenuste hinnad:

 • Deklaratsioonide ja aruannete esitamine MTA-le (TSD,KMD) 5 €/ tk
 • Maksuametile muude aruannete esitamine 5 €/ tk
 • Taotluste vormistamine alates 10 €/ tk
 • Äriregistris muudatuste vormistamine  alates 20 €
 • Statistikaaruande koostamine ja esitamine alates 20 € / aruanne või hind kokkuleppel
 • Vahearuannete koostamine ( nt.bilanss ja kаsumiaruanne liisingufirmale, pangale ) alates 25  €
 • Raamatupidamise taastamine ja korrastamine kokkuleppel
 • Dokumentide ( arved, koosolekute protokollid, otsused jm)  koostamine  alates 4 €/ leht
 • Lepingute koostamine (töölepingud, juhatuse liikme lepingud, VÕS lepingud jt.) 5 €/leht või hind kokkuleppel
 • Aastaaruande koostamine alates 45 € ja püsikliendi puhul keskmine hind koostatava majandusaasta kohta
 • Raamatupidamise sise-eeskirjade koostamine alates 25 €
 • Konsultatsioonid ja nõustamisteenused 40 €/tund (Minimaalne hind, isegi kui konsultatsioon kestab alla tunni).

Personaliarvestus:

 • Palgaarvestus (palgaleht koos puhkuse,- haiguse rahade ja maksude arvestusega) ühe töötaja kohta  5 €/ töötaja
 • Töötaja Tööregistrisse registreerimine ja registrist kande lõpetamine 5 €/ töötaja
 • Töösisekorraeeskirjad alates 30 €
 • Ametijuhendid alates 30 €
 • Kogu tööohutust ja töökeskkonda puudutav dokumentatsioon alates 240 € või tunnihinna alusel

Hindadele lisandub käibemaks!

Teeuse osutaja jätab endale õiguse muuta hinnakirja.

Antud hinnakiri on baasraamistik. Hind lepitakse kokku arvestades iga ettevõtte omapära.

hinnad

Kontakt

Meie koostööpartnerid:

бухгалтерские услуги

raamatupidamisteenused

raamatupidamisteenused

Бухгалтерские услуги