face              

Hinnad:

Hinnad alates 01.01.2022

Raamatupidamise baashinnad:

kuni 25     dokumenti        45  €
26 – 50     dokumenti        65 €
51 –   100     dokumenti       95 €
101 – 150      dokumenti        145 €
151 – 200      dokumenti        190 €

Pangakanded  ja teised kanded 0.50 eur/kanne.

Üle 200 dokumendi kehtib kokkuleppehind.

Raamatupidamisteenuse baashind sisaldab:

 • algdokumentide sisestamine;
 • dokumentide säilitamine;
 • ostu- ja müügireskontro;
 • sularaha arvestus (kassa sisse-välja);
 • arveldused aruandvate isikutega;
 • põhivara arvestus kuni 5 ühikut;
 • kliendiga suhtlemine ja aruanded e-postiga.

Lisateenuste hinnad:

 • Deklaratsioonide ja aruannete esitamine MTA-le (TSD,KMD) 5 €/ tk
 • Maksuametile muude aruannete esitamine 3 €/ tk
 • Taotluste vormistamine alates 10 €/ tk
 • Äriregistris muudatuste vormistamine  alates 20 €
 • Statistikaaruande koostamine ja esitamine alates 20 € / aruanne või hind kokkuleppel
 • Vahearuannete koostamine ( nt.bilanss ja kаsumiaruanne liisingufirmale, pangale ) alates 25  €
 • Raamatupidamise taastamine ja korrastamine kokkuleppel
 • Dokumentide ( arved, koosolekute protokollid, otsused jm)  koostamine  alates 4 €/ leht
 • Lepingute koostamine (töölepingud, juhatuse liikme lepingud, VÕS lepingud jt.) 5 €/leht või hind kokkuleppel
 • Aastaaruande koostamine alates 45 € ja püsikliendi puhul keskmine hind koostatava majandusaasta kohta
 • Raamatupidamise sise-eeskirjade koostamine alates 25 €
 • Konsultatsioonid ja nõustamisteenused 25 €/h

Personaliarvestus:

 • Palgaarvestus (palgaleht koos puhkuse,- haiguse rahade ja maksude arvestusega) ühe töötaja kohta  5 €/ töötaja
 • Töösisekorraeeskirjad alates 30 €
 • Ametijuhendid alates 30 €
 • Kogu tööohutust ja töökeskkonda puudutav dokumentatsioon alates 240 € või tunnihinna alusel

Hindadele ei lisandu käibemaks!

Teeuse osutaja jätab endale õiguse muuta hinnakirja.

Antud hinnakiri on baasraamistik. Hind lepitakse kokku arvestades iga ettevõtte omapära, vajadust antud lisateenustele, algdokumentide arvule.

Image