Teenused
· uute ettevõttete loomine · algdokumentide kirjendamine raamatupidamisregistrites · eelnevate perioodide raamatupidamisarvestus · raamatupidamise sise-eeskirjade koostamine · ostu- ja müügireskontro pidamine · käibemaksuarvestus · palgaarvestus · põhivaraarvestus · laoarvestus · kasumiaruande koostamine · bilansi koostamine · maksudeklaratsioonide koostamine · maksete ettevalmistamine/ ülekandmine internetipangas · arvete koostamine ja väljastamine kliendi nimel · majandusaasta aruande koostamine · finantsanalüüs · eelarvestamine · kuluarvestus · muud teenused
Hinnad
<strong>Hinnad alates 01.01.2020</strong> <b>Raamatupidamise baashinnad: </b> <ul> <li><span style="font-weight: 400;">   kuni</span> <span style="font-weight: 400;">25          dokumenti      </span>    <span style="font-weight: 400;">45 </span><span style="font-weight: 400;"> €</span></li> <li><span style="font-weight: 400;">   26 - </span> <span style="font-weight: 400;">50   </span>        <span style="font-weight: 400;">dokumenti     </span>     <span style="font-weight: 400;"> 65 €</span></li> <li><span style="font-weight: 400;">   51 -   100        dokumenti           95 €</span></li> <li>   101 - 150        dokumenti          145 €</li> <li><span style="font-weight: 400;">   151 - 200        dokumenti   </span>      190 €</li> </ul> Üle 200 dokumendi kehtib kokkuleppehind. <b>Raamatupidamisteenuse baashind sisaldab:</b> <ul> <li> <span style="font-weight: 400;">algdokumentide sisestamine;</span></li> <li><span style="font-weight: 400;"> </span><span style="font-weight: 400;">dokumentide säilitamine;</span></li> <li><span style="font-weight: 400;"> </span><span style="font-weight: 400;">ostu- ja müügireskontro;                                                                                          </span></li> <li><span style="font-weight: 400;">sularaha arvestus (kassa sisse-välja);                                                                                   </span></li> <li><span style="font-weight: 400;">arveldused aruandvate isikutega;</span></li> <li><span style="font-weight: 400;">põhivara arvestus kuni 5 ühikut;                                                                </span></li> <li><span style="font-weight: 400;">kliendiga suhtlemine ja aruanded e-postiga.</span></li> </ul> <b>Lisateenuste hinnad:</b> <ul> <li><span style="font-weight: 400;">     </span> <span style="font-weight: 400;">Deklaratsioonide ja aruannete esitamine MTA-le (TSD,KMD) 5 €/ tk</span></li> <li><span style="font-weight: 400;">     </span> <span style="font-weight: 400;">Maksuametile muude aruannete esitamine 3 €/ tk</span></li> <li>     Taotluste vormistamine alates 10 <span style="font-weight: 400;">€/ tk</span></li> <li><span style="font-weight: 400;">     </span> <span style="font-weight: 400;">Äriregistris muudatuste vormistamine  alates 20 €</span></li> <li><span style="font-weight: 400;">     </span> <span style="font-weight: 400;">Statistikaaruande koostamine ja esitamine alates 20 € / aruanne või       hind kokkuleppel</span></li> <li><span style="font-weight: 400;">     </span> <span style="font-weight: 400;">Vahearuannete koostamine ( nt.bilanss ja kаsumiaruanne             liisingufirmale, pangale ) alates 25  €</span></li> <li><span style="font-weight: 400;">     </span> <span style="font-weight: 400;">Raamatupidamise taastamine ja korrastamine kokkuleppel</span></li> <li><span style="font-weight: 400;">     </span> <span style="font-weight: 400;">Dokumentide ( arved, koosolekute protokollid, otsused jm)  koostamine  alates 4 €/ leht</span></li> <li><span style="font-weight: 400;">     </span> <span style="font-weight: 400;">Lepingute koostamine (töölepingud, juhatuse liikme lepingud, VÕS lepingud jt.) 5 €/leht või hind kokkuleppel</span></li> <li><span style="font-weight: 400;">     </span> <span style="font-weight: 400;">Aastaaruande koostamine alates 45 € ja püsikliendi puhul keskmine hind koostatava majandusaasta kohta</span></li> <li><span style="font-weight: 400;">     </span> <span style="font-weight: 400;">Raamatupidamise sise-eeskirjade koostamine alates 25 €</span></li> <li><span style="font-weight: 400;">     </span> <span style="font-weight: 400;">Konsultatsioonid ja nõustamisteenused 25 €/h</span></li> </ul> <b>Personaliarvestus:</b> <ul> <li><span style="font-weight: 400;">      </span> <span style="font-weight: 400;">Palgaarvestus (palgaleht koos puhkuse,- haiguse rahade ja maksude arvestusega) ühe töötaja kohta  5 €/ töötaja</span></li> <li><span style="font-weight: 400;">      </span> <span style="font-weight: 400;">Töösisekorraeeskirjad alates 30 €</span></li> <li><span style="font-weight: 400;">      </span> <span style="font-weight: 400;">Ametijuhendid alates 30 €</span></li> <li><span style="font-weight: 400;">      </span> <span style="font-weight: 400;">Kogu tööohutust ja töökeskkonda puudutav dokumentatsioon alates 240 € või tunnihinna alusel</span></li> </ul> <b>Hindadele ei lisandu käibemaks!</b> <b>Teeuse osutaja jätab endale õiguse muuta hinnakirja.</b> <b>Antud hinnakiri on baasraamistik. Hind lepitakse kokku arvestades iga ettevõtte omapära, vajadust antud lisateenustele, algdokumentide arvule.</b>
Meist

Raamatupidamisteenused meilt!

Raamatupidamine!

Maksualane nõustamine

Dokumentide koostamine

Muudatused raamatupidamises!

Töötasu hüvitis eriolukorras
märts 25, 2020
Hüvitise põhimõtted Hüvitist makstakse, kui tööandja on olukorras, mis vastab vähemalt kahele tingimusele kolmest:      Tööandja käive või tulu on sellel kuul, mille eest hüvitist t
Компенсация заработной платы
märts 25, 2020
Условия получения компенсации Компенсация выплачивается тогда, когда работодатель находится в ситуации, которая соответствует по крайне мере двум условиям:      Oборот или доход рабо
Töötasu alammäär 2020
jaanuar 3, 2020
Jaanuarist 2020. a tunnitasu alammääraks on 3,48 eurot ja kuutasu alammääraks täistööajaga töötamise korral 584 eurot.