Teenused
· uute ettevõttete loomine · algdokumentide kirjendamine raamatupidamisregistrites · eelnevate perioodide raamatupidamisarvestus · raamatupidamise sise-eeskirjade koostamine · ostu- ja müügireskontro pidamine · käibemaksuarvestus · palgaarvestus · põhivaraarvestus · laoarvestus · kasumiaruande koostamine · bilansi koostamine · maksudeklaratsioonide koostamine · maksete ettevalmistamine/ ülekandmine internetipangas · arvete koostamine ja väljastamine kliendi nimel · majandusaasta aruande koostamine · finantsanalüüs · eelarvestamine · kuluarvestus · muud teenused
Hinnad
<strong>Hinnad alates 01.01.2020</strong> <b>Raamatupidamise baashinnad: </b> <ul> <li><span style="font-weight: 400;">   kuni</span> <span style="font-weight: 400;">25          dokumenti      </span>    <span style="font-weight: 400;">45 </span><span style="font-weight: 400;"> €</span></li> <li><span style="font-weight: 400;">   26 - </span> <span style="font-weight: 400;">50   </span>        <span style="font-weight: 400;">dokumenti     </span>     <span style="font-weight: 400;"> 65 €</span></li> <li><span style="font-weight: 400;">   51 -   100        dokumenti           95 €</span></li> <li>   101 - 150        dokumenti          145 €</li> <li><span style="font-weight: 400;">   151 - 200        dokumenti   </span>      190 €</li> </ul> Üle 200 dokumendi kehtib kokkuleppehind. <b>Raamatupidamisteenuse baashind sisaldab:</b> <ul> <li> <span style="font-weight: 400;">algdokumentide sisestamine;</span></li> <li><span style="font-weight: 400;"> </span><span style="font-weight: 400;">dokumentide säilitamine;</span></li> <li><span style="font-weight: 400;"> </span><span style="font-weight: 400;">ostu- ja müügireskontro;                                                                                          </span></li> <li><span style="font-weight: 400;">sularaha arvestus (kassa sisse-välja);                                                                                   </span></li> <li><span style="font-weight: 400;">arveldused aruandvate isikutega;</span></li> <li><span style="font-weight: 400;">põhivara arvestus kuni 5 ühikut;                                                                </span></li> <li><span style="font-weight: 400;">kliendiga suhtlemine ja aruanded e-postiga.</span></li> </ul> <b>Lisateenuste hinnad:</b> <ul> <li><span style="font-weight: 400;">     </span> <span style="font-weight: 400;">Deklaratsioonide ja aruannete esitamine MTA-le (TSD,KMD) 5 €/ tk</span></li> <li><span style="font-weight: 400;">     </span> <span style="font-weight: 400;">Maksuametile muude aruannete esitamine 3 €/ tk</span></li> <li><span style="font-weight: 400;">     </span> <span style="font-weight: 400;">Äriregistris muudatuste vormistamine  alates 20 €</span></li> <li><span style="font-weight: 400;">     </span> <span style="font-weight: 400;">Statistikaaruande koostamine ja esitamine alates 20 € / aruanne või hind kokkuleppel</span></li> <li><span style="font-weight: 400;">     </span> <span style="font-weight: 400;">Vahearuannete koostamine ( nt.bilanss ja kаsumiaruanne liisingufirmale, pangale ) alates 25  €</span></li> <li><span style="font-weight: 400;">     </span> <span style="font-weight: 400;">Raamatupidamise taastamine ja korrastamine kokkuleppel</span></li> <li><span style="font-weight: 400;">     </span> <span style="font-weight: 400;">Dokumentide ( arved, koosolekute protokollid, otsused jm) koostamine  alates 4 €/ leht</span></li> <li><span style="font-weight: 400;">     </span> <span style="font-weight: 400;">Lepingute koostamine (töölepingud, juhatuse liikme lepingud, VÕS lepingud jt.) 5 €/leht või hind kokkuleppel</span></li> <li><span style="font-weight: 400;">     </span> <span style="font-weight: 400;">Aastaaruande koostamine alates 45 € ja püsikliendi puhul keskmine hind koostatava majandusaasta kohta</span></li> <li><span style="font-weight: 400;">     </span> <span style="font-weight: 400;">Raamatupidamise sise-eeskirjade koostamine alates 25 €</span></li> <li><span style="font-weight: 400;">     </span> <span style="font-weight: 400;">Konsultatsioonid ja nõustamisteenused 25 €/h</span></li> </ul> <b>Personaliarvestus:</b> <ul> <li><span style="font-weight: 400;">      </span> <span style="font-weight: 400;">Palgaarvestus (palgaleht koos puhkuse,- haiguse rahade ja maksude arvestusega) ühe töötaja kohta  5 €/ töötaja</span></li> <li><span style="font-weight: 400;">      </span> <span style="font-weight: 400;">Töösisekorraeeskirjad alates 30 €</span></li> <li><span style="font-weight: 400;">      </span> <span style="font-weight: 400;">Ametijuhendid alates 30 €</span></li> <li><span style="font-weight: 400;">      </span> <span style="font-weight: 400;">Kogu tööohutust ja töökeskkonda puudutav dokumentatsioon alates 240 € või tunnihinna alusel</span></li> </ul> <b>Hindadele ei lisandu käibemaks!</b> <b>Teeuse osutaja jätab endale õiguse muuta hinnakirja ning teatada sellest vähemalt 1 kuu ette  klientidele.</b> <b>Antud hinnakiri on baasraamistik. Hind lepitakse kokku arvestades iga ettevõtte omapära, vajadust antud lisateenustele, algdokumentide arvule.</b>
Meist

Raamatupidamisteenused meilt!

Raamatupidamine!

Maksualane nõustamine

Dokumentide koostamine

Muudatused raamatupidamises!

Töötasu alammäär 2020
jaanuar 3, 2020
Jaanuarist 2020. a tunnitasu alammääraks on 3,48 eurot ja kuutasu alammääraks täistööajaga töötamise korral 584 eurot.
Töötasu alammäär 2018!
detsember 29, 2017
Alates 1. jaanuarist 2018. a tunnitasu 2,97 eurot ja kuutasu alammääraks täistööajaga töötamise korral 500 eurot.
Teetasu 2018!
detsember 29, 2017
Alates 01.01.2018 tuleb maksta teekasutustasu kõikide üle 3,5 tonniste veoautode eest, mis sõidavad avalikult kasutatavate teede võrgustikul. SEDA SAATE TEHA SIIN https://www.teetasu.ee/...