Hinnad

Home / Hinnad

Hinnad alates 01.01.2021

Raamatupidamise baashinnad:

 •    kuni 25          dokumenti          45  €
 •    26 – 50           dokumenti           65 €
 •    51 –   100        dokumenti           95 €
 •    101 – 150        dokumenti          145 €
 •    151 – 200        dokumenti         190 €

Üle 200 dokumendi kehtib kokkuleppehind.

Raamatupidamisteenuse baashind sisaldab:

 •  algdokumentide sisestamine;
 •  dokumentide säilitamine;
 •  ostu- ja müügireskontro;                                                                                          
 • sularaha arvestus (kassa sisse-välja);                                                                                   
 • arveldused aruandvate isikutega;
 • põhivara arvestus kuni 5 ühikut;                                                                
 • kliendiga suhtlemine ja aruanded e-postiga.

Lisateenuste hinnad:

 •      Deklaratsioonide ja aruannete esitamine MTA-le (TSD,KMD) 5 €/ tk
 •      Maksuametile muude aruannete esitamine 3 €/ tk
 •      Taotluste vormistamine alates 10 €/ tk
 •      Äriregistris muudatuste vormistamine  alates 20 €
 •      Statistikaaruande koostamine ja esitamine alates 20 € / aruanne või       hind kokkuleppel
 •      Vahearuannete koostamine ( nt.bilanss ja kаsumiaruanne             liisingufirmale, pangale ) alates 25  €
 •      Raamatupidamise taastamine ja korrastamine kokkuleppel
 •      Dokumentide ( arved, koosolekute protokollid, otsused jm)  koostamine  alates 4 €/ leht
 •      Lepingute koostamine (töölepingud, juhatuse liikme lepingud, VÕS lepingud jt.) 5 €/leht või hind kokkuleppel
 •      Aastaaruande koostamine alates 45 € ja püsikliendi puhul keskmine hind koostatava majandusaasta kohta
 •      Raamatupidamise sise-eeskirjade koostamine alates 25 €
 •      Konsultatsioonid ja nõustamisteenused 25 €/h

Personaliarvestus:

 •       Palgaarvestus (palgaleht koos puhkuse,- haiguse rahade ja maksude arvestusega) ühe töötaja kohta  5 €/ töötaja
 •       Töösisekorraeeskirjad alates 30 €
 •       Ametijuhendid alates 30 €
 •       Kogu tööohutust ja töökeskkonda puudutav dokumentatsioon alates 240 € või tunnihinna alusel

Hindadele ei lisandu käibemaks!

Teeuse osutaja jätab endale õiguse muuta hinnakirja.

Antud hinnakiri on baasraamistik. Hind lepitakse kokku arvestades iga ettevõtte omapära, vajadust antud lisateenustele, algdokumentide arvule.