Teenused

Home / Teenused

· uute ettevõttete loomine
· algdokumentide kirjendamine raamatupidamisregistrites
· eelnevate perioodide raamatupidamisarvestus
· raamatupidamise sise-eeskirjade koostamine
· ostu- ja müügireskontro pidamine
· käibemaksuarvestus
· palgaarvestus
· põhivaraarvestus
· laoarvestus
· kasumiaruande koostamine
· bilansi koostamine
· maksudeklaratsioonide koostamine
· maksete ettevalmistamine/ ülekandmine internetipangas
· arvete koostamine ja väljastamine kliendi nimel
· majandusaasta aruande koostamine
· finantsanalüüs
· eelarvestamine
· kuluarvestus
· muud teenused