Teetasu 2018!

Määratlemata
Alates 01.01.2018 tuleb maksta teekasutustasu kõikide üle 3,5 tonniste veoautode eest, mis sõidavad avalikult kasutatavate teede võrgustikul. SEDA SAATE TEHA SIIN https://www.teetasu.ee/
Read More

Maksuvaba tulu 2018

Määratlemata
Alates 1. jaanuarist 2018 rakendub kõikidele tuludele üldine maksuvaba tulu määr 6000 eurot aastas ehk 500 eurot kuus ja seoses sellega kaob ära täiendav maksuvaba tulu pensionidele ja tööõnnetushüvitistele. 2018. aastal: aastatuluga kuni 14 400 eurot on maksuvaba tulu 6000 eurot aastas, aastatulu kasvades 14 400 eurolt 25 200 euroni väheneb maksuvaba tulu vastavalt valemile 6000 – 6000 ÷ 10 800 × (tulu summa – 14 400), aastatuluga üle 25 200 euro on maksuvaba tulu 0. Tulu summa on töötasu ja muu tasu, võlaõigusliku lepingu alusel saadud teenustasu, ettevõtlustulu, kasu vara võõrandamisest, rendi- ja üüritulu, litsentsitasu, intress, dividend, maksustatav pension, toetus, stipendium, preemia, hüvitis või muu tulu. Tulu summana arvestatakse brutotöötasu, millelt peetakse kinni tulumaks, töötuskindlustus- ja kogumispensionimakse. Samuti arvestatakse tulu summana muud brutotasud, mis maksustatakse tulumaksu kinnipidamise teel. Nii näiteks kujuneb aastatuluga 17 100 eurot maksuvaba tulu 4500 eurot, aastatuluga 19 800 eurot maksuvaba tulu 3000 eurot ning aastatuluga 22 500 eurot maksuvaba tulu 1500 eurot aastas. Mida peetakse aastatuluks? Aastatulu hulka arvestatakse: tulumaksuga maksustatav tulu (sh…
Read More

Maksukorralduse seaduse muudatus

Määratlemata
Hea teada! Maksukorralduse seaduse § 27 lõigetes 3,5 ja 6 muudatus annab käesoleva aasta aprillist veelgi rohkem infot maksukohustuslase ja käibemaksukohustuslase kohta, seega jõustunud muudatuses lisandus avalikku infot ka käivetest, töötamise registris registreeritud töötajate arvust, mida varem ei avalikustatud kvartalite lõikes. Avalikke andmeid saab nii otse Maksu- ja Tolliameti lehelt kui ka teistelt teenuseosutajatelt
Read More